close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • STANOWISKA I WYSTĄPIENIA

 • 4 marca 2013

  „Na całym świecie istnieje ciche przyzwolenie na przemoc wobec kobiet. Źródło tego stanu leży w licznych stereotypach, fałszywych wierzeniach i mitach w sprawie roli kobiet i mężczyzn w rodzinie, sferze publicznej oraz religii” powiedziała Min. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz podczas debaty wysokiego szczebla nt. przemocy wobec kobiet.

   

  Debata jest jednym z głównych punktów programu sesji Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet, która rozpoczęła prace w dn. 4 marca 2013 r. w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Tematem przewodnim sesji jest eliminacja przemocy wobec kobiet. Sesja potrwa 2 tygodnie, podczas której odbędą się panele tematyczne z udziałem przedstawicieli 193 państw. Min. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, przewodniczy delegacji RP na sesję Komisji. Pani Minister zabrała również głos podczas spotkania zorganizowanego przez Radę Europy nt. Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej .

   

   Michelle Bachelet, szefowa UN Women, na otwarciu sesji podkreśliła, że świata nie stać na koszty przemocy wobec kobiet. Wg niej, dla osiągnięcia pełnej eliminacji przemocy wobec kobiet musi być spełnionych 5 warunków – 1) Wzmocnienie prawa w tym zakresie; 2) Skoncentrowanie wysiłków na walce z dyskryminacją i stereotypami, które są źródłem przemocy wobec kobiet; 3) Wpisanie zapobiegania przemocy do szerszej strategii politycznej; 4) Funkcjonowanie wielosektorowych systemów wsparcia dla ofiar przemocy i 5) Gromadzenie danych ws. skali przemocy wobec kobiet. Kathleen Lynch, Minister Irlandii ds. osób niepełnosprawnych, równości oraz zdrowia psychicznego, zabierając głos w imieniu Unii Europejskiej, podkreśliła, że przemoc wobec kobiet jest fenomenem globalnym, dotyczy wszystkich pokoleń, narodowości i ma miejsce we wszystkich sferach życia.

   

  Wystąpienie Min. A. Kozłowskiej-Rajewicz podczas debaty wysokiego szczebla nt. przemocy wobec kobiet (4 marca 2013 r.)

   

  Wystąpienie Min. A. Kozłowskiej-Rajewicz podczas spotkania zorganizowanego przez Radę Europy nt. Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (4 marca 2013 r.)

  Min. A. Kozłowska-Rajewicz- przemówienie nt. przemocy wobec kobiet
  Min. A. Kozłowska-Rajewicz- przemówienie nt. przemocy wobec kobiet
  Min. A. Kozłowska-Rajewicz - dyskusja wysokiego szczebla
  Min. A. Kozłowska-Rajewicz - dyskusja wysokiego szczebla
  Min. A. Kozłowska-Rajewicz i Amb. R. Sarkowicz
  Min. A. Kozłowska-Rajewicz i Amb. R. Sarkowicz

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: