close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • STANOWISKA I WYSTĄPIENIA

 • 17 marca 2017

  43. sesja Komisji odbyła się w dniach 30 stycznia - 17 marca w siedzibie głównej NZ w Nowym Jorku, była to ostatnia sesja Komisji kadencji 2012-2017

  Profesor Uścinowicz z Państwowego Instytutu Geologicznego był jednym z 21 członków Komisji powołanej na mocy Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza. Pracował w niej w latach 2012 - 2017.

  Komisja rozpatruje wnioski i wydaje zalecenia państwom, które chcą wytyczyć zewnętrzną granicę szelfu kontynentalnego rozciągającego się poza 200 mil morskich od linii podstawowej. Udziela także porad naukowych i technicznych na prośbę zainteresowanego państwa nadbrzeżnego, które zwróci się o to w ramach przygotowania wniosku. Należą do niej eksperci w dziedzinie geologii, geofizyki lub hydrografii, którzy działają niezależnie - nie mogą zwracać się ani przyjmować instrukcji od rządów ani innych organów poza Komisją.

  W bieżącym roku Komisja obchodzi 20-lecie swojej działalności, czemu poświęcono specjalne otwarte spotkanie 10 marca z udziałem jej członków oraz m.in. Prezesa Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza i Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: