close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • STANOWISKA I WYSTĄPIENIA

 • 16 marca 2017

  "To niebezpieczne zjawisko, obecne na wszystkich kontynentach, wymaga globalnej uwagi i działania wspólnoty międzynarodowej" podkreślił Stały Przedstawiciel RP, ambasador Bogusław Winid.

  15 marca 2017 r. Rada Bezpieczeństwa NZ przeprowadziła otwarta debatę nt. handlu ludźmi w sytuacjach konfliktowych, pracy przymusowej i niewolnictwa. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Wielkiej Brytanii, obecnej Prezydencji RB.

   

  Ambasador Bogusław Winid wskazał w przemówieniu, w jaki sposób Polska włącza się w zwalczanie handlu ludźmi na płaszczyźnie krajowej, regionalnej i międzynarodowej. Przypomniał m.in. Polska była jednym z inicjatorów Konwencji ONZ ws. zwalczania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.

   

  Wskazał także na priorytetowe kwestie w walce ze współczesnymi formami niewolnictwa, podkreślając potrzebę współpracy w tym zakresie pomiędzy rządami, organizacjami pozarządowymi, sektorem prywatnym, ofiarami oraz liderami społeczności religijnych i lokalnych.

   

  W grudniu 2016 r. Polska dołączyła do grona sponsorów rezolucji RB NZ nr 2331 (2016) ws. zwalczania handlu ludźmi.

   

  Dokument dostępny jest pod linkiem: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2331(2016)

   

  Pełny tekst wystąpienia:

   

  Mr. President,

   

  Thank you for convening today’s debate on an important topic of trafficking in persons in conflict situations, forced labour and slavery. We have listened2331  carefully to the compelling presentations by the briefers which remind us about the amount of work ahead of us.

   

  Poland aligns itself with the statement delivered on behalf of the European Union. I wish to add some remarks in my national capacity.

   

  Mr. President,

   

  According to International Labour Organization data, today almost 21 million people are victims of forced labour. Of those exploited by individuals or enterprises, 4.5 million are victims of forced sexual exploitation. And the most horrifying number - trafficking and forced labour under the threat of violence damages lives of 5.5 million children across the world.

   

  This deplorable and dangerous phenomenon, present in all continents, is increasing in scale which calls for global attention and action of international community.

  Contemporary forms of slavery are linked with discrimination, social exclusion, gender inequality and poverty. Their implications for peace and security can be seen especially in countries affected by conflicts. They can also undermine peacebuilding efforts  in post-conflict situations.

   

  Mr. President,

   

  Poland remains determined to fight human trafficking and forced labour and is involved in combating this phenomenon on national, regional and international level.

  Polish Criminal Code defines and criminalizes slavery and human trafficking.

   

  At the regional level, Poland implements anti-trafficking policies (which were largely covered in the statement of the EU).

   

  In the United Nations framework:

  ▪ Poland was one of the initiators of UN Convention Against Transnational Organized Crime. We also ratified all major ILO Conventions related to forced labour, including Forced Labour Convention of 1930.

  ▪ In December 2016 we contributed to the open debate on trafficking in persons held under the Spanish Presidency and co-sponsored Security Council’s resolution on this topic.

  ▪ Last year in Geneva, Poland also supported Human Rights Council renewal of the mandate of Special Rapporteur on contemporary forms of slavery. We support the work of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children.

  ▪ In this regard we plead to international community to strengthen activities aimed at protecting children in conflicts, and we highlight the role of the national Ombudsmen for Children can play in this field.

  ▪ Last but not least, we fully support target 8.7 of Agenda 2030 to take immediate and effective measures to eradicate forced labour, end modern slavery and human trafficking, including to end by 2025 child labour in all its forms.

   

  Mr. President,

   

  In our view, three issues are of utmost importance while addressing modern forms of slavery:

  1/ raising awareness and enhancing prevention; 2/ proper identification, investigation and prosecution of these crimes; 3/ protection of and support to the victims.

   

  All these goals require enhanced attention and common efforts of the governments, NGOs, private sector, survivors, community and religious leaders. With better tailored strategies we will be able to reach populations at-risk, weaken the international criminal networks and ultimately – strengthen the rule of law and peace and security. 

   

  Mr. President,

   

  In closing I wish to underline that it is our common responsibility to counter the dehumanizing effects of modern slavery and ensure that the voices of the victims are well heard. This is why I wish to thank again the United Kingdom for opportunity to speak on this particular topic.

   

  I thank you for your attention. 

  Ambasador Bogusław Winid / fot. UN PHOTO
  Ambasador Bogusław Winid / fot. UN PHOTO

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: