close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • STANOWISKA I WYSTĄPIENIA

 • 13 marca 2017

  13 marca 2017 r. w siedzibie NZ w Nowym Jorku rozpoczęła się 61. sesja Komisji ds. Statusu Kobiet.

  Sesja potrwa do 24 marca br. i zakończy się przyjęciem dokumentu końcowego poświęconego ekonomicznemu równouprawnieniu kobiet.

   

  Szefem polskiej delegacji na posiedzenie będzie minister Paweł Szrot, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Oprócz udziału w sesji, minister Szrot spotka się ze swoimi odpowiednikami z innych krajów oraz ze środowiskiem polonijnym.

   

  W ramach obrad Komisji ds. Statusu Kobiet, minister Szrot zabierze głos w debacie generalnej, panelu ministerialnym, poświęconym różnicom w wynagrodzenia kobiet i mężczyzn oraz sesji przeglądowej dot. implementacji Milenijnych Celów Rozwojowych w kontekście równouprawnienia płci. Odwiedzi także instytut Piłsudskiego.

   

  Komisja ds. Statusu Kobiet jest ciałem subsydiarnym Rady Gospodarczo-Społecznej NZ (UN Economic and Social Council/ECOSOC) i skupia się na zagadnieniach dotyczących równości płci i promowaniu praw kobiet.

   

  Obecnie Komisja liczy 45 państw wybieranych na 4 lata przez ECOSOC według klucza geograficznego: Afryka – 13 członków, Azja – 11 członków, Ameryka Łacińska – 9 członków, Europa Wschodnia – 4 członków, Europa Zachodnia i inne kraje – 8 członków. Polska, nie będąc obecnie członkiem Komisji, posiada status obserwatora.

   

   

  Więcej informacji nt. Komisji ds. Statusu Kobiet: http://www.unwomen.org/en/csw/csw61-2017

   

   

  Minister Paweł Szrot, ambasador Bogusław Winid / fot. Karin Węgrzynowska SP RP przy NZ
  Minister Paweł Szrot, ambasador Bogusław Winid / fot. Karin Węgrzynowska SP RP przy NZ

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: