close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 1 listopada 2017

  Rezolucja poświęcona rozminowywaniu humanitarnemu została przyjęta przez konsensus przez IV Komitet Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.

  Rezolucja jest przyjmowana przez Zgromadzenie Ogólne raz na dwa lata. Prace nad przedkładanym w imieniu Unii Europejskiej projektem prowadzi tradycyjnie Polska. Intensywne negocjacje mają na celu uwzględnienie w treści rezolucji interesów wszystkich państw członkowskich, dzięki czemu przyjęta jednomyślnie rezolucja stanowi silne wsparcie ze strony społeczności ONZ dla wysiłków wszystkich podmiotów zaangażowanych w rozminowywanie humanitarne. Tegoroczna wersja rezolucji odnotowuje m.in. dwudziestą rocznicę przyjęcia Konwencji Ottawskiej o zakazie min przeciwpiechotnych, odnosi się do związków rozminowywania z agendą rozwojową 2030, a także wzywa wszystkie państwa członkowskie do przestrzegania zobowiązań międzynarodowych z zakresu rozminowywania.

  Więcej informacji na temat działań NZ w dziedzinie rozminowywania można znaleźć pod adresem: www.mineaction.org

  Mine action 1
  Mine action 2

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: