close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 30 października 2017

  "Oczywiście Trybunał nie może wymierzać sprawiedliwości samemu – stąd znaczenie pomocniczości, współpracy i wsparcia ze strony państw" - powiedział Michał Węckowicz z Departamentu Prawno-Traktatowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych podczas debaty Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych poświęconej sprawozdaniu Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK).

  Debata była okazją do odniesienia się do działań Trybunału w ostatnim roku, opisanych w raporcie przedstawionym przez jego przewodniczącą, sędzią Silvię Fernández de Grumendi. Po jej przemówieniu głos zabrało kilkudziesięciu przedstawicieli państw – w tym Polski – oraz ich grup.

   

  W swoim wystąpieniu przedstawiciel Polski zachęcił do dalszego zwiększenia efektywności prac Trybunału przy zachowaniu najwyższych standardów postępowań. Zaznaczając, że na państwach spoczywa podstawowa odpowiedzialność za zapobieganie i ściganie najcięższych zbrodni, zwrócił uwagę na potrzebę ich współpracy i wsparcia MTK. Zauważył, że Trybunał może przyczynić się nie tylko do zapobiegania najpoważniejszym zbrodniom i zwalczania bezkarności, ale również przestrzegania prawa międzynarodowego i porządku opartego na zasadach, jak również utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

   

  Delegat zaakcentował pełne zaangażowanie Polski na rzecz osiągnięcia tych celów, zapewniając o polskim poparciu dla Trybunału oraz dla uniwersalizacji jego Statutu Rzymskiego. Wyraził także nadzieję na aktywację podczas najbliższego Zgromadzenia Państw Stron Statutu jurysdykcji MTK w odniesieniu do zbrodni agresji.

   

  Poniżej pełny tekst wystąpienia:

   

  Mr. President, Excellencies, Distinguished Delegates,

   

  Poland aligns itself with the statement made by the European Union on behalf of its Member States. We would like to supplement it with few remarks in our national capacity.

   

  At the outset, allow me to thank President Fernández de Gurmendi for her thorough presentation on the Court’s activities in the reporting period. The ICC strived to maintain the highest standards of proceedings and proved again its importance for delivering justice to the victims. For that we commend the Court.

   

  We applaud also the efforts to enhance the efficiency of the Court and to expedite its work. Poland had an honor to host the distinguished judges of the Court this May, during a judicial retreat in Kraków where these issues, among others, were discussed. During their stay the judges visited also the Museum Auschwitz-Birkenau, former German Nazi Concentration and Extermination Camp, where the most atrocious crimes were committed.

   

  Mr. President,

   

  Obviously, the Court cannot deliver justice on its own – hence the  importance of complementarity, cooperation and assistance of states. Moreover, the connection between the rule of law, respect for international law, and the support for criminal justice mechanisms should be recognized. In our view, not only can the ICC contribute to the fight against impunity and prevention of the most serious crimes, but it can also play a vital role in upholding international law and rules-based order in challenging times. This is one more reason to lend the ICC every support.

   

  We have no doubts that bringing the perpetrators of the most serious crimes to justice is one of the factors that may foster the peaceful coexistence among nations, and that the International Criminal Court can serve this aim as well. Poland, incoming member of the UN Security Council for the years 2018-19, recognizes that a more productive cooperation between the Council and the Court could render a significant service to the cause of international peace and security.

   

  Mr. President,

   

  The Rome Statute creates a system in which State Parties are equal in their rights and obligations and every state is free to join or to leave. While 124 accessions or ratifications is a significant number, Poland hopes that the number will increase and supports the universalization of the Statute. We welcomed news about the Republic of South Africa and The Gambia revoking their decision to withdraw from the Rome Statute.

   

  Distinguished Delegates,

   

  I would like to underline our commitment to activating ICC’s jurisdiction over the crime of aggression. The Rome Statute Review Conference took place in Kampala already 7 years ago and since then 34 State Parties have ratified this amendment, including Poland. There is only one final condition we need to meet in order to accomplish the activation and Poland calls on the Assembly of States Parties to approve the activation of the Court’s jurisdiction. Throughout the history, Poland has repeatedly fell victim of aggression. Its  inhabitants suffered from unprecedented crimes perpetrated by the invaders - particularly during the World War Two. It is our dream to save others from such cruelties – and Kampala amendments on the crime of aggression are a step in the right direction.

   

  Mr. President,

   

  Poland supports the ICC in its efforts to achieve justice and peace in different parts of the world in belief that the international community should draw conclusions from history and do its best to prevent the suffering of innocent people as well as to bring those responsible for it to justice. Strengthened cooperation between the Court and the international actors could serve those lofty aims. Let us work further towards their fulfilment.

   

  Thank you.

   

  Foto: UN Photo
  Foto: UN Photo

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: