close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 14 lipca 2016

  Nominacja z ramienia grupy państw wschodnioeuropejskich nastąpiła 13 lipca br.

  Ustanowienie Procesu zostało przewidziane w Planie Działań z Johannesburga przyjętego w ramach Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w 2002 r. natomiast grupy ekspercka została powołana do życia w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego (ZO NZ nr 64/71) i składa się z 25 ekspertów powoływanych z każdej grupy regionalnej NZ, przy założeniu, że z żadnej grupy nie jest powoływanych więcej niż 5 ekspertów.  Zadania grupy  obejmują przeprowadzanie na prośbę Zgromadzenia Ogólnego NZ wszelkich ocen w ramach Procesu na temat stanu środowiska morskiego.

   

  Profesor Tymon Zieliński jest od lat zaangażowany w wiele projektów badawczych, dotyczących zmian klimatu w środowisku morskim, z uwzględnieniem Arktyki.  Oprócz działalności naukowej, działa na rzecz promocji nauki. Od 2009 r. jest prezesem Sopockiego Towarzystwa Naukowego, które założył.

   

  Profesor Tymon Zieliński urodził sie w roku 1965 w Gdańsku. Od ukończenia studiów na Uniwersytecie Gdańskim w roku 1991 zajmuje się badaniem procesów wzajemnego oddziaływania morza i atmosfery ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zmian klimatu i ich wpływu na środowisko morskie. Profesor Zieliński uzyskał stopień doktora w roku 1996, a następnie tytuł doktora habilitowanego w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk roku 2008. Obecnie jest zatrudniony w instytucie na stanowisku profesora nadzwyczajnego i pełni funkcje kierownika studium doktoranckiego i edytora pomocniczego w impaktowanym czasopismie naukowym Oceanologia. Profesor Zieliński był i jest zaangażowany w wiele projektów badawczych, zorganizował wiele spotkań naukowych i konferencji, jest członkiem gremiów naukowych, jak np. Zarząd Centrum Badań Polarnych, przewodniczy Sopockiemu Towarzystwu Naukowemu. Tymon Zieliński jest autorem i współautorem ponad 70 recenzowanych prac naukowych, 150 wystąpień konferencyjnych oraz współredaktorem 2 książek z Springer Series: GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences.

  Profesor Tymon Zieliński
  Profesor Tymon Zieliński

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: